Record details

Title
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
Other titles
    Methodology of definition and creation of the information service of web application GeoReports: Influence of geological environment on chemistry of groundwater.
Author
   Burda, Jiří
   Čurda, Jan
   Fifernová, Martina
   Kadlecová, Renata
   Moravcová, Olga
   Šimková, Markéta
   Tomas, Robert
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    web services, geohazards, reporting application, geological environment, chemistry of groundwater
Title keyword
    Aplikace
    Chemismus
    Georeporty
    Informační
    Metodika
    Podzemní
    Reportingové
    Služby
    Tvorby
    Vody
    Webové
Abstract (in czech)
   Za účelem zpřístupnění komplexních aplikovaných geovědních dat týkajících chemismu podzemních vod konkrétního území, byla vypracována nová metodika zpracování,integrace a odborná interpretace těchto dat do podoby on-line dostupného strukturovaného dokumentu. Dokument je automaticky generován v rámci informační služby 'Chemismus podzemní vody' webové reportingové aplikace 'Georeporty' - samoobslužného volně dostupného systému automaticky generující strukturovanou infomaci (text, tabulky, mapy) v podobě pdf dokument o konkrétní uživatelem vybrané lokalitě.
Abstract (in english)
   Methodology of definition and creation of the information service of web application GeoReports: Influence of geological environment on chemistry of groundwater.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014