Record details

Title
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
Publisher
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1995
Country
    Česká republika
Title keyword
    50
    Abstraktů
    českého
    Do
    Hornictví
    Konference
    Mezinárodní
    Ostravy
    Perspektiva
    Pořádaná
    Přemístění
    Sborník
    Sekce
    Současnost
    Světového
    Vědecká
    VŠB-TU
    Výročí
Articles from monograph
    Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.