Record details

Title
    Mezozoikum-křída
Author
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hradecká, Lenka
   Kadlecová, Renata
   Manová, Magdalena
   Nekovařík, Čestmír
   Šalanský, Karel
   Štědrá, Veronika
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2001
Physical description
    84 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Mezozoikum-křída
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014