Record details

Title
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
Author
   Lisá, Lenka
Publisher
    Geologický ústav AV ČR, v. v. i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Physical description
    16 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Labský důl Quaqrry (Czech Republic)
    micromorphology
    sediments
Title keyword
    Dolu
    Labského
    Mikromorfologické
    Sedimentů
    Závěrečná
    Zhodnocení
    Zpráva
Abstract (in czech)
   V roce 2007 byly metodou studia povrchu křemenných zrn zpracovávány vzorky z vrtných jader z lokality Labský důl v Krkonoších. Cílem posouzení studovaných sedimentů je zjištění míry vlivu glacigenního typu transportu v dané oblasti. Současně s posouzením mikrostruktur povrchů křemenných zrn byly studovány mikromorfologické vztahy v rámci jednotlivých vrstev. Podle nich pak byly vyčleněny rozdílné typy sedimentace.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012