Record details

Title
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
Other titles
    Potential of digitized complex of geophysical data for application in geology and environmental studies
Author
   Blecha, Vratislav
   Hanžl, Pavel
   Kněz, Jaroslav
   Kobr, Miroslav
   Matolín, Milan
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    digitization
    geophysics
    interpretation
Title keyword
    Dat
    Digitalizovaných
    Geofyzikálních
    Geologické
    Komplexu
    Metod
    Možnosti
    Obory
    Prostředí
    Využití
    životní
Abstract (in czech)
   Užitečnost digitalizace starších geofyzikálních dat je dokumentována na příkladu reinterpretace komplexního geofyzikálního regionálního profilu Nové Město na Moravě - Polička
Abstract (in english)
   Usefulness of digitizing of old geophysical data is demonstrated on example of re-interpretation of a complex regional geophysical profile Nové Město na Moravě - Polička
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012