Record details

Title
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
Other titles
    Possibilities of using space after mining in floodplains for flood control in the area of intervention 1.3 - Reducing the risk of flooding; project plan 'Possibilities of spaces after mining in floodplains for flood protection measures' presented in the XXVII. Challenges of the Ministry of Environment for the submission of applications for support from the priority axis 3.1 'Reducing the risk of flooding' of the Operational Programme Environment (OPE). (in 2011)
Author
   Bohdálek, Petr
   Buda, Jan
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
   Mašek, Dalibor
   Petáková, Zdeňka
   Poňavič, Michal
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
   Šrein, Vladimír
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Possibilities, using space, Operating Environment Programme
Title keyword
    1.3
    2011
    Ministerstva
    Možnosti
    Nerostných
    Oblastech
    Oblasti
    Omezování
    OP
    Opatření
    Operačního
    Osy
    Po
    Podávání
    Podpory
    Poskytnutí
    Povodní
    Prioritní
    Programu
    Projektový
    Prostorů
    Prostředí
    Protipovodňová
    Předkládán
    Rámci
    Rizika
    Roce
    Surovin
    Těžbě
    Využití
    Výzvy
    XXVII
    Záměr
    Zátopových
    žádostí
    Životní
    životního
    ŽP
Abstract (in czech)
   Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011) - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Possibilities of using space after mining in floodplains for flood control in the area of intervention 1.3 - Reducing the risk of flooding; project plan 'Possibilities of spaces after mining in floodplains for flood protection measures' presented in the XXVII. Challenges of the Ministry of Environment for the submission of applications for support from the priority axis 3.1 'Reducing the risk of flooding' of the Operational Programme Environment (OPE). (in 2011)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014