Record details

Title
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
Publisher
    s.n.
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    2000
Country
    Česká republika
Title keyword
    Krajinotvorné
    Litavky
    Modelové
    Povodí
    Programy
    území
Articles from monograph
    K charakteristice niv brdských toků
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-jinecké pánve
    Paleoekologie fosilních asociací kambria příbramsko-mjinecké pánve
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Zajímavé křemenné výskyty v Brdech