Record details

Title
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
Author
   Halas, Petr
   Lacina, Jan
Publisher
    DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2013
Physical description
    88 s. : P
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 2
    Projekt: V
    Překlad názvu: Monitoring of ecosystems in the area of mining and processing of uranium ores near Rožná and in the Bukovský potok basin in 2013
Subject category
    disturbantion
    mining area
    vegetation
Title keyword
    2013
    Bukovského
    Ekosystémů
    Ložisku
    Monitoring
    Potoka
    Povodí
    Roce
    Rožná
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Uranových
    území
    Zájmovém
Abstract (in czech)
   V území těžby a úpravy uranových rud u Rožné je dlouhodobě prováděn monitoring vegetace a volně žijících ptáků. V zájmovém území jsou vymezeny a sledovány desítky ekologicky významných segmentů krajiny a opakovaně pořizovány fytocenologické zápisy na trvalých plochách. Smyslem monitoringu je každoročně sledovat změny vegetace a ptactva v těžbou ovlivňované krajině.
Abstract (in english)
   The mining and processing of uranium ore in the area of mining and processing of uranium ores near Rožná is performed long-term monitoring of vegetation and wild birds. Were identified and monitored tens of ecologically important landscape segments and repeatedly written phytosociological records on permanent plots in the area of interest. The purpose of monitoring is to annually monitor changes in vegetation and birds in the affected mining landscape.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014