Record details

Title
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
Author
   Hrádek, Mojmír
   Lacina, Jan
Conference
    Hornická Příbram ve vědě atechnice (2. : 15.10.2001-17.10.2001 : Příbram, Česká republika)
Publisher
    Hornická příbram ve vědě a technice
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    2002
Physical description
    6 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    konferenční sborník (tuzemská konference)
Notes
    Překlad názvu: Monitoring of landscape changes in surrounding of Rožná induced by uranium mining and milling
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    landform and bista
    landscape changes
    uranium mining and milling
Title keyword
    Důsledku
    Krajiny
    Monitoring
    Okolí
    Rožné
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Uranových
    Změn
Abstract (in czech)
   Práce uvádí výsledky několikaletého monitoringu krajiny v okolí Rožné postižené těžbou a úpravami uranových rud. Monitoring byl zaměřen na vývoj povrchových tvarů, vegetace a fauny a vztahu odtokových poměrů k erozi.
Abstract (in english)
   In the paper first results of landscape monitoring in surrounding of Rožná subjected with uranium mining and milling. Landscape monitoring was concentrated to development of the surficial landforms, vegetation and fauna and relationships of runoff condition to erosion.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012