Record details

Title
    Moravskoslezské palaozoikum
Publisher
    Český geologický ústav katedry geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Česká geologická společnost
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1998
Country
    Česká republika
Title keyword
    Moravskoslezské
    Palaozoikum
Articles from monograph
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví ČM: různé tektonické situace