Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2000
Publisher
    Masarykova univerzita
    Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2000
Country
    Česká republika
Title keyword
    2000
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
Articles from monograph
    Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Tektonicky opakované stratigrafické intervaly devonských sedimentů ve vrtu Raškovice Ja-7