Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2002
Editor
    Geršl, M.
    Jelínek, F.
Publisher
    Katedra geologie a paleontologie PřF MU Brno
    Masarykova univerzita a Český geologický ústav Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2002
Country
    Česká republika
Title keyword
    2002
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
Articles from monograph
    Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve
    Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu