Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2006 - Sborník abstraktů
Other titles
    Moravo-Silesian Paleozoic 2006 - Abstracts Book
Author
   Krmíček, Lukáš
   Krmíčková, Michaela
   Přichystal, Antonín
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    konference
Thesaurs term
    Moravo-Silesian Paleozoic
    paleontology
    sedimentology
    stratigraphy
Title keyword
    2006
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Abstract (in czech)
   Sborník obsahuje 17 abstraktů. Příspěvky se dotýkají celé řady nových výzkumů na poli moravskoslezského paleozoika.
Abstract (in english)
   The Abstracts book contains 17 abstracts. All contributions covered numerous original researches on the field of Moravo-Silesian Paleozoic.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012