Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů
Publisher
    Brno, PřF. MU
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2011
Title keyword
    2011
    Abstaktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Articles from monograph
    Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika