Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2012
Publisher
    Přírodovědecká fak. Univerzity Palackého v Olomouci
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2012
Country
    Česká republika
Title keyword
    2012
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
Articles from monograph
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
    Granitoidy intruze Rudné hory v Hrubém Jeseníku a jejich akcesorie