Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2013, Sborník abstraktů
Publisher
    PřF MU Brno
    ÚGV PřF MU, Kotlářská 2, Brno
    Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno
Pub. place
    Brno
    ÚGV PřF MU, Kotlářská 2, Brno
Pub. date
    2013
ISBN
    978-80-210-6161-3
Title keyword
    2013
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Articles from monograph
    Křtinské polookno - důsledek tektonického ohybu na jihu Moravského krasu
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě