Record details

Title
    Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů
Publisher
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2014
Country
    Česká republika
Title keyword
    2014
    Abstraktů
    Moravskoslezské
    Paleozoikum
    Sborník
Articles from monograph
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
    Doklady pro násunovou tektoniku v Orlických horách
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu
    Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku