Record details

Title
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
Other titles
    Objections, principles, South Bohemian Region, environment, public hearing
Author
   Godány, Josef
   Poňavič, Michal
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Objections to the design and development principles in the preamble of the South Bohemian Region, including the evaluation of its impact on the environment, based on the public hearing held on 17.12 2010 Regional Authority JCK
Title keyword
    17.12
    2010
    Dále
    Dne
    JčK
    Jen
    Jihočeského
    Konaného
    Kraje
    Krajském
    Námitky
    Návrhu
    Odůvodnění
    Projednání
    Prostředí
    Rozvoje
    úřadě
    územního
    Včetně
    Veřejného
    Vlivu
    Vycházející
    Vyhodnocení
    Zásad
    životní
Abstract (in czech)
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK - podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstract (in english)
   Objections, principles, South Bohemian Region, environment, public hearing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014