Record details

Title
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
Other titles
    Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov
Author
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov
Title keyword
    -Chodov
    2.5
    2011
    Dále
    Dne
    Jen
    Konaného
    Kraje
    Námitky
    Návrhu
    Odůvodnění
    Praze
    Projednání
    Rozvoj
    Rozvoje
    SČK
    Středočeského
    Trvale
    Udržitelný
    územního
    Včetně
    Veřejného
    Vlivu
    Vycházející
    Vyhodnocení
    Zásad
Abstract (in czech)
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov - podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstract (in english)
   Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014