Record details

Title
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK
Other titles
    Objections to the modified design and development principles in the preamble Ústí region, including the evaluation of its impact on the environment, based on the public hearing held on 22.11 2010 at the Regional Office Central Library
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Objections, principles, environment, public hearing Regional Office
Title keyword
    22.11
    2010
    Dále
    Dne
    Jen
    Konaného
    Kraje
    Krajském
    Námitky
    Návrhu
    Odůvodnění
    Projednání
    Prostředí
    Rozvoje
    ÚK
    Upravenému
    úřadě
    Ústeckého
    územního
    Včetně
    Veřejného
    Vlivu
    Vycházející
    Vyhodnocení
    Zásad
    životní
Abstract (in czech)
   Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK - podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstract (in english)
   Objections to the modified design and development principles in the preamble Ústí region, including the evaluation of its impact on the environment, based on the public hearing held on 22.11 2010 at the Regional Office Central Library
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014