Record details

Title
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové
Other titles
    Objections to the modified design and development principles in the preamble of the Hradec Králové region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 01.02 2011 in Hradec Kralove
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Objections, modified design, public hearing
Title keyword
    1.2
    2011
    Dále
    Dne
    Hradci
    Jen
    KHK
    Konaného
    Kraje
    Králové
    Královéhradeckého
    Námitky
    Návrhu
    Odůvodnění
    Projednání
    Rozvoj
    Rozvoje
    Trvale
    Udržitelný
    Upravenému
    územního
    Včetně
    Veřejného
    Vlivu
    Vycházející
    Vyhodnocení
    Zásad
Abstract (in czech)
   Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZUR KHK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 1.2. 2011 v Hradci Králové - podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstract (in english)
   Objections to the modified design and development principles in the preamble of the Hradec Králové region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 01.02 2011 in Hradec Kralove
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014