Record details

Title
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
Author
   Holub, Karel
   Kaláb, Zdeněk
   Knejzlík, Jaromír
Publisher
    Ústav geoniky AVČR, v.v.i
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2007
Physical description
    109 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: AACBU38-05, GA CBU, CZ
    Překlad názvu: Design of measurement system and evaluation of technical seismicity influence induced by urban tunnelling upon surface structures
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA ČBÚ AACBU38-05 řešeno přes HS s Energií Kladno a SG Geotechnikou Praha.
Subject category
    evaluation of seismic loading
    technical seismicity
    urban tunnelling
Title keyword
    Díla
    Měření
    Metod
    Návrh
    Objekty
    Podzemního
    Posouzení
    Povrchu
    Seizmicity
    Spojené
    Technické
    Vedením
    Vlivu
Abstract (in czech)
   Zpráva shrnuje výsledky projektu ČBÚ 38-05, kterých bylo dosaženo při řešení etapy 04 (viz název zprávy). Zásadní výsledky jsou shrnuty do doporučených metodik měření a vyhodnocení seizmicity vyvolané při ražbě mělkých tunelů v zastavěné oblasti a návrhu úprav vyhlášky ČBÚ 55/1996.
Abstract (in english)
   This report summarized results of project CBU 38-05 (Czech Bureau of Mining) that were obtained to solve partial problem (see name of report). Significant results were presented in recommended methodologies of measurements and evaluation of seismicity induced by shallow tunneling in urban areas, also in recommendation for changes in law CBU 55/1996.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012