Record details

Title
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
Author
   Hudeček, V.
   Kukutsch, Radovan
   Žůrek, P.
Publisher
    VŠB-TU Ostrava, HGF
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2007
Physical description
    66 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    projekt VaV ČBÚ 42-05 (AACBU 4205)
    Překlad názvu: Concept of liquidation procedure of mining workings and underground mines
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mine filling
    technical liquidation
Title keyword
    Děl
    Důlních
    Hlavních
    Likvidace
    Metodiky
    Návrh
Abstract (in czech)
   Ukončení provozu a likvidace hlubinného dolu je nedílnou součástí realizačního cyklu báňské kapacity bez ohledu na druh nerostné suroviny a lokalizaci ložiska. Prokázané zlepšení bezpečnostních a ekologických parametrů a přijatelné ekonomické výsledky likvidace dolu zakládáním vytvářejí předpoklad zobecnění tohoto postupu likvidace hlubinného dolu jako obecně přijatelné metody i na jiných lokalitách.
Abstract (in english)
   This concept appears on actual mining legislative and is specialized on legislative coordination and completion with respect to a liquidation impact on environment.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012