Record details

Title
    Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.)
Publisher
    Univerzita Komenského v Bratislave
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-223-2643-8
Title keyword
    19
    20
    Afrike
    Ázii
    Cestovatelia
    Čiech
    Našinec
    Oriente
    Pol
    Slovenska
    Stor
    Zo
Articles from monograph
    Šťastné roucho Václava Stejskala