Record details

Title
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
Other titles
    The landslide risk in the SE part of the České středohoří Mountains, in the Litoměřice district territory.Part B-Geology, geological map.
Author
   Kycl, Petr
   Mlčoch, Bedřich
   Valečka, Jaroslav
   Zelenka, Přemysl
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Lanslide risk, SE part of the České Středohoří Mountains, the district Litoměřice territory
Title keyword
    B-Geologie,Geologická
    Českého
    Jv.části
    Litoměřice
    Mapa
    Nebezpečí
    Okresu
    Pohybů
    Středohoří
    Svahových
    území
Abstract (in czech)
   Byla zkonstruována geologická mapa okresu Litoměřice v měř. 1:10.000 s vykonturováním sesuvů a vyznačením území náchylných ke gravitačním pohybům.Mapu doprovází vyvětlující text.
Abstract (in english)
   The landslide risk in the SE part of the České středohoří Mountains, in the Litoměřice district territory.Part B-Geology, geological map.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014