Record details

Title
    Nerostné bohatství Horažďovicka
Publisher
    Město Horažďovice
Pub. place
    Horažďovice
Pub. date
    2006
ISBN
    80-238-5872-6
Country
    Česká republika
Title keyword
    Bohatství
    Horažďovicka
    Nerostné
Articles from monograph
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie Horažďovicka
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku