Record details

Title
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
Other titles
    Potential of mineral resources in Protected Landscape Area of the Czech Republic and their limits.
Author
   Bezuško, Petr
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
   Kopecký, Pavel
   Lhotský, Pavel
   Mašek, Dalibor
   Poňavič, Michal
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
   Večeřa, Josef
   Vymazalová, Anna
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Protected landscape area, mineral resources
Title keyword
    CHKO
    ČR
    Limity
    Nerostný
    Potenciál
    Surovinový
    Využití
Abstract (in czech)
   Prioritním řešením úkolu ?Nerostný surovinový potenciál v CHKO ČR a limity jeho využití? je problematika využívání nerostných surovin ve velkoplošných zvláště chráněných územích přírody v ČR jako střednědobého cíle surovinové politiky s využitím nástrojů státní politiky životního prostředí, strategie ochrany přírody, ekologického dohledu nad těžbou, přehodnocení surovinového potenciálu těchto území a platné legislativ.
Abstract (in english)
   Potential of mineral resources in Protected Landscape Area of the Czech Republic and their limits.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014