Record details

Title
    Nominační dokumentace k žádosti o členství do sítě Národních geoparků - Geopark Egeria, Česko - Bavorský geopark
Other titles
    nomination documentation to the membership application in National Geopark Network - Egeria Geopark, Czech - Bavarian Geopark
Author
   Babůrek, Jiří
   Dahlheim, Hans
   Kováč, Ivo
   Loskot, Jiří
   Peterek, Andreas
   Tomíček, Rudolf
   Tvrdý, Jaroslav
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geopark, geoturism, sustainable development, czech-bavarian geopark
Title keyword
    Bavorský
    Česko
    členství
    Do
    Dokumentace
    Egeria
    Geopark
    Geoparků
    Národních
    Nominační
    Sítě
    žádosti
Abstract (in czech)
   Tato studie popisuje výjimečnost území geoparku z geologického hlediska a jeho vhodnost pro rozvoj šetrného turistického ruchu. Popisuje konkrétní lokality a území vhodná pro využití. Součástí studie je komplexní analýza potenciálu území a marketingová strategie, včetně plánované výstavby podpůrných zařízení.
Abstract (in english)
   nomination documentation to the membership application in National Geopark Network - Egeria Geopark, Czech - Bavarian Geopark
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014