Record details

Title
    Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
Other titles
    New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster
Author
   Kondrová, Lucie
   Krejčí, Zuzana
   Paleček, Martin
   Pospíšil, Václav
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    map server, geology, map application, ArcGIS Server, ArcGIS Viewer for Flex
Title keyword
    Aplikace
    České
    Geologické
    Mapové
    Nové
    Poster
    Služby
Abstract (in czech)
   První verze mapového serveru ČGS (technologie ArcIMS) byla spuštěna v roce 2003. Od tohoto roku se počet aplikací neustále zvyšuje. V roce 2012, ČGS spustila nový mapový server na technologii ArcGIS Server a vyvinula mapové aplikace v prostředí ArcGIS Viewer for Flex a ArcGIS Viewer for Silverlight, které jsou hojně využívány veřejností.
Abstract (in english)
   New Map Applications of the Czech Geological Survey - poster
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014