Record details

Title
    Nové trendy v úpravnictví
Publisher
    Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    1995
Country
    Česká republika
Title keyword
    Nové
    Trendy
    úpravnictví
Articles from monograph
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Magnetická separace a filtrace
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy