Record details

Title
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
Author
   Bosák, Pavel
   Cílek, Václav
   Hladil, Jindřich
   Janečka, Jiří
   Štorch, Petr
   Žák, Karel
Publisher
    Geologický ústav AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2006
Physical description
    37 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: General review of the natural geological risks for underground constructions in the Prague Synform, with special attention to limestones and to planned high-speed railway tunnels between Praha and Beroun
Subject category
    cave
    karst hydrology
    limestone
    Prague Synform
    weathering
Title keyword
    Geologických
    Obecný
    Ohledem
    Pánvi
    Podzemní
    Praha-Beroun
    Pražské
    Přehled
    Rizik
    Stavby
    Tunelů
    Vápence
    Vysokorychlostní
    Záměr
    Zvláštním
    železnici
Abstract (in czech)
   Pro uvažovanou výstavbu tunelové trasy existuje v Pražské pánvi řada přírodních geologických rizik, které vyplývají zejména z neúplného poznání strukturní stavby pánve, ze zlomového porušení hornin a z potenciálního výskytu zón hlubokého zvětrávání a krasovění vápenců, a ze specifik krasové hydrogeologie.
Abstract (in english)
   There exist numerous natural geological risks for the planned construction of railway tunnels in the sediments of Prague Synform. These risks are related to only partial knowledge of the tectonic structure of the Synform, to frequent faulting of the rocks accompanied by zones of deep weatehring and karstification, and to the karst hydrogeology.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012