Record details

Title
    Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
Other titles
    Content of DOC in surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Author
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    DOC, surface water
Title keyword
    2007-2008
    DOC
    Horní
    Labe
    Letech
    Obsah
    Organický
    Povodí
    Povrchových
    Rizpuštěný
    Tok
    Uhlík
    Vodách
Abstract (in czech)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 900 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 858 vzorků vod odebraných v roce 2007-2008.
Abstract (in english)
   Content of DOC in surface water at years 2007-2008: Basin of the Labe river (headwater)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014