Record details

Title
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
Other titles
    Content of DOC in surface water at years 2007-2009: Basin of the Dyje river
Author
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    DOC, dissolved organic carbon, surface water
Title keyword
    2007-2009
    DOC
    Dyje
    Letech
    Obsah
    Organický
    Povodí
    Povrchových
    Rozpuštěný
    Uhlík
    Vodách
Abstract (in czech)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 663 vzorků vod odebraných v roce 2007-2009
Abstract (in english)
   Content of DOC in surface water at years 2007-2009: Basin of the Dyje river
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014