Record details

Title
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
Other titles
    Content of DOC (dissolved organic carbon) in surface water at years 2008-2010: Basin of the Berounka river
Author
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    DOC, surface water
Title keyword
    2008-2010
    Berounky
    DOC
    Letech
    Obsah
    Organický
    Povodí
    Povrchových
    Rozpuštěný
    Uhlík
    Vodách
Abstract (in czech)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 749 vzorků vod odebraných v roce 2008-2010.
Abstract (in english)
   Content of DOC (dissolved organic carbon) in surface water at years 2008-2010: Basin of the Berounka river
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014