Record details

Title
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
Other titles
    Content of DOC in surface water at year 2007: Basin of the Morava river
Author
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    dissolved organic carbon, DOC, surface water
Title keyword
    2007
    DOC
    Moravy
    Obsah
    Organický
    Povodí
    Povrchových
    Roce
    Rozpuštěný
    Uhlík
    Vodách
Abstract (in czech)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:850 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 654 vzorků vod odebraných v roce 2007
Abstract (in english)
   Content of DOC in surface water at year 2007: Basin of the Morava river
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014