Record details

Title
    Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Other titles
    Arsenic and chromic concentration (Igeo) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Author
   Geršl, Milan
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    ArcGis, bar graphs, fluvial system, riverine sediments, pollution, Arsenic, Chrome, Thaya River, Svratka River
Title keyword
    2007-2011
    Arsenu
    Chromu
    Igeo
    Obsah
    Odebraných
    Projektu
    Rámci
    Rok
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    Třídy
Abstract (in czech)
   Tematická mapa 1:350 000 území povodí řek Dyje a Svratky je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci analytických výsledků výskytu a kontaminace vybranými stopovými prvky v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahů arsenu a chromu jsou vyhodnoceny dle indexů geoakumulace do tzv. tříd Igeo, které vyjadřují kvalitu sedimentu a nabývají hodnot 0-6. Hodnoty tříd Igeo pro arsen a chrom a jejich prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě jsou znázorněny pomocí sloupcových grafů. Výřez zobrazuje detailněji území dolního toku řeky Svratky mezi vodní nádrží Brno a Nové Mlýny.
Abstract (in english)
   Arsenic and chromic concentration (Igeo) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014