Record details

Title
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Other titles
    Total organic carbon concentration (TOC wg. %) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Author
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    ArcGis, map diagrams, fluvial system, riverine sediments, pollution, TOC content, Thaya River, Svratka River
Title keyword
    2007-2011
    M/m
    Obsah
    Odebraných
    Organického
    Projektu
    Rámci
    Rok
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    TOC
    Uhlíku
Abstract (in czech)
   Tematická mapa 1:350 000 území povodí řek Dyje a Svratky je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci výskytu organických sloučenin v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahu organického uhlíku jsou pro větší přehlednost znázorněny metodou kartodiagramů, které zobrazují jejich množství a prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě. Výřez zobrazuje detailněji území dolního toku řeky Svratky mezi vodní nádrží Brno a Nové Mlýny.
Abstract (in english)
   Total organic carbon concentration (TOC wg. %) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014