Record details

Title
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
Author
   Bonczek, Č.
   Holečko, J.
   Konečný, Petr
   Koníček, P.
   Przeczek, A.
   Ptáček, Jiří
   Stoniš, M.
   Šňupárek, Richard
   Velička, Vilém
   Zeman, Vladislav
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2008
Physical description
    76 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: AACBU44-06, GA ČBÚ
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mining
    rockburst
    safety
Title keyword
    44-06
    Cílem
    č
    Děl
    Dílech
    Dlouhých
    Důlních
    Důlními
    Etapy
    Nebezpečných
    Ochrana
    Opatření
    Otřesu
    Otřesy
    Projekt
    Provozu
    řešení
    Stanovení
    Stavů
    Vedení
    Výsledcích
    Vzniku
    Zabránit
    Zaměstnanců
    Závěrečná
    Zjištění
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Řešení projektu se týká ražeb chodeb a úvodních prorážek pro přípravu nových porubních bloků. Snahou je nalézt nové způsoby preventivních opatření, které by v nich omezily na nejmenší možnou míru riziko otřesů. Kromě toho se v projektu řeší problematika zpřesnění lokace seismických jevů a rovněž zkoumá možnost použití vývrtů po trhací práci pro tlakové zavlažování v rámci protiotřesové prevence.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012