Record details

Title
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
Other titles
    Expert assessment of the need for further use of the CGS, respectively. continued extraction of sand and gravel deposits Otradovice non-exclusive with respect to the public interest, Village Skorkov
Author
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert assessment, continued extraction, public interest
Title keyword
    ČGS
    Dalšího
    Ložiska
    Nevýhradního
    Obec
    Odborné
    Ohledem
    Otradovice
    Pokračování
    Posouzení
    Potřeby
    Resp
    Skorkov
    štěrkopísků
    Těžby
    Veřejný
    Využití
    Zájem
Abstract (in czech)
   Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov - odborné byjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert assessment of the need for further use of the CGS, respectively. continued extraction of sand and gravel deposits Otradovice non-exclusive with respect to the public interest, Village Skorkov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014