Record details

Title
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
Other titles
    Professional assessment and analysis of the current issue of utilization of sand and gravel deposits in specific areas ST4 view of the need of opening a new non-exclusive bearing gravel Věrovany (D5273700), building on existing documents and concepts
Author
   Godány, Josef
   Večeřa, Josef
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Professional assessment, analysis, gravel, need of opening
Title keyword
    Aktuální
    Analýza
    D5273700
    Dokumenty
    Koncepce
    Ložisek
    Ložiska
    Návaznosti
    Nevýhradního
    Nového
    Oblasti
    Odborné
    Otvírky
    Platné
    Posouzení
    Potřebu
    Problematiky
    Specifické
    ST4
    Stávající
    štěrkopísků
    Věrovany
    Využívání
    Zřetelem
Abstract (in czech)
   Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce - zhodnocení dané problematiky
Abstract (in english)
   Professional assessment and analysis of the current issue of utilization of sand and gravel deposits in specific areas ST4 view of the need of opening a new non-exclusive bearing gravel Věrovany (D5273700), building on existing documents and concepts
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014