Record details

Title
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Other titles
    CGS expert opinion on the report 'Geological evidence to determine the order of extraction of raw materials on-site Žabčice Smolín' and a brief evaluation of the usability can spar for exclusive deposit Hrušovany near Brno, Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Author
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
   Seifert, Antonín
Pub. date
    2010
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    expert opinion, evaluation of the usability, exclusive deposit
Title keyword
    §
    Advokáta
    Advokátní
    Brna
    ČGS
    Dobývání
    Geologické
    Hrušovany
    Kancelář
    Lokalitě
    Ložisku
    Mgr
    Odborné
    Partneři
    Podklady
    Pořadí
    Stanovisko
    Stránský
    Stručné
    Surovin
    Suroviny
    Tomáše
    Uherka
    Určení
    Vedením
    Výhradním
    Využitelnosti
    Zhodnocení
    Zprávě
    Žabčice-Smolín
    živcové
Abstract (in czech)
   Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   CGS expert opinion on the report 'Geological evidence to determine the order of extraction of raw materials on-site Žabčice Smolín' and a brief evaluation of the usability can spar for exclusive deposit Hrušovany near Brno, Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014