Record details

Title
    Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
Other titles
    Expert opinion on the effect of the proposed blasting on residential properties in Postřelná
Author
   Bohdálek, Petr
   Brož, M.
   Cajz, Vladimír
   Godány, Josef
   Kycl, Petr
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Uličný, David
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert opinion, proposed blasting
Title keyword
    Navržených
    Objekty
    Obytné
    Odborné
    Postřelné
    Prací
    Stanovisko
    Trhacích
    účinku
    Věci
Abstract (in czech)
   Expert opinion on the effect of the proposed blasting on residential properties in Postřelná - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert opinion on the effect of the proposed blasting on residential properties in Postřelná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014