Record details

Title
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Other titles
    Technical advice to the CGS documentation project 'Mining activities in the MA Luhov and reclamation 2010-2035' prepared in accordance with Annex No. 4 of Act No. 100/2001 Coll., As amended
Author
   Godány, Josef
   Rýda, Karel
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Technical advice , documentation project, Mining activities
Title keyword
    100/2001
    2010-2035
    č
    ČGS
    činnost
    Dokumentaci
    DP
    Hornická
    Luhov
    Odborné
    Pozdějších
    Předpisů
    Přílohy
    Rekultivace
    Sb
    Vyjádření
    Zákona
    Záměru
    Znění
    Zpracované
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - problematika využití plánovaného záměru ložiska stavebního kamene, historie těžby a limity budoucího využití ve vztahu k aktualizaci Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
Abstract (in english)
   Technical advice to the CGS documentation project 'Mining activities in the MA Luhov and reclamation 2010-2035' prepared in accordance with Annex No. 4 of Act No. 100/2001 Coll., As amended
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014