Record details

Title
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
Other titles
    Technical advice to the documentation in accordance with CGS § 8 of Act No. 100/2001 Coll., The law on the assessment of impacts on the environment, as amended, with the content and scope in accordance with Annex No. 4 entitled 'Determination of the mining area Hvozdečko for mining reserve deposit high percent limestone Hvozdečko - Holý Vrch
Author
   Čurda, Jan
   Godány, Josef
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Technical advic,assessment of impacts, environment, mining reserve deposit
Title keyword
    §
    100/2001
    č
    ČGS
    Dobývacího
    Dobývání
    Dokumentaci
    Holý
    Hvozdečko
    Ložiska
    Názvem
    Obsahem
    Odborné
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostoru
    Prostředí
    Předpisů
    Přílohy
    Rozsahem
    Sb
    Stanovení
    Vápenců
    Vlivů
    Vrch
    Výhradního
    Vyjádření
    Vysokoprocentních
    Zákon
    Zákona
    Znění
    životní
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch 441/327/2007
Abstract (in english)
   Technical advice to the documentation in accordance with CGS § 8 of Act No. 100/2001 Coll., The law on the assessment of impacts on the environment, as amended, with the content and scope in accordance with Annex No. 4 entitled 'Determination of the mining area Hvozdečko for mining reserve deposit high percent limestone Hvozdečko - Holý Vrch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014