Record details

Title
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
Other titles
    Technical advice to the CGS Announcements intention 'of gravel extraction on non-exclusive deposit Dušníky over Vltava (D5278200)' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., The law on the assessment of the environment, as amended by subsequent amendments to the content and scope of Annex No. 3
Author
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
   Mašek, Dalibor
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Technical advice,gravel extraction, environment
Title keyword
    §
    100/2001
    č
    ČGS
    D5278200
    Dušníky
    Ložisku
    Nevýhradním
    Novel
    Obsahem
    Odborné
    Oznámení
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostředí
    Přílohy
    Rozsahem
    Sb
    štěrkopísku
    Těžba
    Vlivů
    Vltavou
    Vyjádření
    Zákon
    Zákona
    Záměru
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 - CGS-441- 389-2012
Abstract (in english)
   Technical advice to the CGS Announcements intention 'of gravel extraction on non-exclusive deposit Dušníky over Vltava (D5278200)' processed according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll., The law on the assessment of the environment, as amended by subsequent amendments to the content and scope of Annex No. 3
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014