Record details

Title
    Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Other titles
    Technical advice to the CGS EIA project 'Extending the mining area Grygov', prepared pursuant to § 9 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of environmental impact and amending some related Acts (Act on Assessment of Environmental Impact), as amended amended
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Technical advice, EIA project, Grygov, environmental impact
Title keyword
    §
    100/2001
    č
    ČGS
    Dobývacího
    EIA
    Grygov
    Některých
    Odborné
    Posudku
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostoru
    Prostředí
    Předpisů
    Rozšíření
    Sb
    Souvisejících
    Vlivů
    Vyjádření
    Zákon
    Zákona
    Zákonů
    Záměru
    Změně
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - podrobná expertní analýza surovinového potenciálu a geofaktorů životního prostředí
Abstract (in english)
   Technical advice to the CGS EIA project 'Extending the mining area Grygov', prepared pursuant to § 9 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of environmental impact and amending some related Acts (Act on Assessment of Environmental Impact), as amended amended
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014