Record details

Title
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
Other titles
    Technical advice to the CGS report on the impacts of the project 'Determination of the mining area Letov the deposit Blšany 2 and mining activities carried out on the deposit Blšany 2', prepared in accordance with § 9, paragraph 1, of Act No. 100/2001Sb. as amended, on the assessment of impacts on the environment and amending certain related laws
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Technical advice, mining area Letov , bentonite and kaolin
Title keyword
    §
    100/2001Sb
    Blšany
    č
    ČGS
    činnost
    Dobývacího
    Hornická
    Letov
    Ložisku
    Některých
    Odborné
    Odst
    Platném
    Posudku
    Posuzování
    Prostoru
    Prostředí
    Prováděná
    Souvisejících
    Stanovení
    Vlivech
    Vlivů
    Vyjádření
    Zákona
    Zákonů
    Záměru
    Změně
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - připomínky z hlediska geologicko ložiskových aspektů suroviny bentonitu a kaolínu, územní limity
Abstract (in english)
   Technical advice to the CGS report on the impacts of the project 'Determination of the mining area Letov the deposit Blšany 2 and mining activities carried out on the deposit Blšany 2', prepared in accordance with § 9, paragraph 1, of Act No. 100/2001Sb. as amended, on the assessment of impacts on the environment and amending certain related laws
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014