Record details

Title
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí
Other titles
    Expert opinion to the CGS report on the effects of intention 'Pískovna Tišice - mining extension' on the environment
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert opinion, environment, sand-company
Title keyword
    ČGS
    Odborné
    Pískovna
    Posudku
    Prostředí
    Rozšíření
    Těžby
    Tišice
    Vlivech
    Vyjádření
    Záměru
    životní
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí - zhodnocení dané problematiky
Abstract (in english)
   Expert opinion to the CGS report on the effects of intention 'Pískovna Tišice - mining extension' on the environment
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014