Record details

Title
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"
Other titles
    Expert comments on the 'Project Phase I landfill reclamation TKO Květná - landscaping landfill surface and its degassing'
Author
   Ďuriš, Miloslav
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert comments, reclamation, landscaping
Title keyword
    Etapy
    Květná
    Odborné
    Odplynění
    Povrchu
    Projektu
    Rekultivace
    Skládky
    Terénní
    TKO
    úpravy
    Vyjádření
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění" - odborné vyjádření k dané problematice
Abstract (in english)
   Expert comments on the 'Project Phase I landfill reclamation TKO Květná - landscaping landfill surface and its degassing'
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014