Record details

Title
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Other titles
    Expert comments on the EIA Notification of intention 'plan of opening, preparation and extraction Vršany surface mine from 2012 with the entry into DP Slatinice' according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment, as amended
Author
   Godány, Josef
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert comments, EIA, plan of opening, preparation and extraction, environment
Title keyword
    §
    100/2001
    2012
    č
    Dle
    Do
    DOBÝVÁNÍ
    DP
    EIA
    LOMU
    Odborné
    OTVÍRKY
    Oznámení
    PLÁN
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostředí
    Předpisů
    PŘÍPRAVY
    Roku
    Sb
    Slatinice
    Vlivů
    VRŠANY
    Vstupem
    Vyjádření
    Zákona
    Záměru
    Znění
    životní
Abstract (in czech)
   Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - zhodnocení dané problematiky v předmětném území SOG 441/140/2009
Abstract (in english)
   Expert comments on the EIA Notification of intention 'plan of opening, preparation and extraction Vršany surface mine from 2012 with the entry into DP Slatinice' according to § 6 of Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment, as amended
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014